11.000,00 US$ - 13.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
14.180,00 US$ - 15.999,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
5.300,00 US$ - 6.300,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
13.000,00 US$ - 15.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
13.600,00 US$ - 13.900,00 US$/Đơn vị
5.0 Đơn vị(Min. Order)
13.600,00 US$ - 13.900,00 US$/Đơn vị
5.0 Đơn vị(Min. Order)
18.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)